Μπορείτε να βρείτε τον "Αριθμό παρακολούθησης" στο μήνυμα "Πακέτο κατά τη μεταφορά" και στην ενότητα "Ιστορικό Παραγγελιών" της καρτέλας πελάτη.

Εάν έχετε ένα λογαριασμό επισκέπτη, μπορείτε να ακολουθήσετε την παραγγελία σας μέσω της ενότητας "Παρακολούθηση Επισκέπτη" στο κατάστημά μας.