»Številko za sledenje« najdete v elektronskem sporočilu »Paket v dostavi«, v rubriki »Zgodovina in podrobnosti naročila« vašega računa stranke ali v rubriki »Sledenje gostujočih« v naši trgovini.